Fötterna

Foten är en viktig del av kroppens uppbyggnad. Våra fötter är den grund vi står på och deras välmående är väldigt viktig för vår hälsa. Så som vi tar hand om våra fötter, det är så belönar de oss.
Det finns nog ingen kroppsdel vi negligerar så mycket som våra fötter. Ansiktet rengör vi noggrant och magen kämpar vi för att hålla den hälsosamt och platt. Men fötterna ägnar vi inte många tankar, vi gömmer dem hellre än tar hand om dem. De flesta av oss tycker inte ens om våra fötter och anser att de är fula, klumpiga och äckliga. När vi går en kilometer, tar vi drygt 1000 steg, och vid varje steg får foten bära upp vår dubbla kroppsvikt.

                    Fotens Anatomi
                         Fotens struktur är uppbyggd av följande element:
                               Ben och Leder
                               Ligament och Senor
                               Muskler, Nerver och Blodkärl.

Fakta om Fötter

Foten har 26 ben, som hålls samman av ledkapslar, ledband, senor och muskler. Fotens konstruktion liknar en bro och det är brospannet som gör att vi över huvud taget kan röra på fötterna. Förutom att gå och stå, ska ju foten också kunna utföra en mängd andra små och stora rörelser.
Benen, musklerna samt ligamenten i foten formar de två fotvalven. Valven liknar stötdämpare och hjälper oss att hålla balansen. Mellanfotsvalvet, som är det vi allmänt menar när vi säger "valv"
utgörs av fotens långa ben. Förfotsvalvet består av små ben som hänger upp tårna. Det är detta valv som blir nedtrampat eller ansträngt, vilket oftast beror på en svag fot. Men svaga valv kan tränas upp, särskilt om man börjar i unga år. I avslappnat skick ska foten vara tämligen rak. Om förfotsvalvet är kollapsat börjar tårna peka uppåt som ett "V" och då får vi problem, bl.a. med besvärliga förhårdnader på trampdynan. En person som väger 70 kg och går 12 km/dag, genererar ett tryck på 700 ton i varje fot! Detta tryck känns inte av på gr. av fotens perfekta struktur. Just för att en stor summa av små ben skapar tre arks som möjliggör stötabsorbering och hållning.

Dessa arks hålls av ett system som består av muskler, ligament
och senor.
Sammanlagt så finns det: 33 leder, 107 ligament (ledband) och 19 muskler.

Ligament och Senor
Ligament är den hårda men flexibla vävnaden som fäster benen och håller ihop dem vid en rörlig led. Ligament återhåller benens rörelser vid en led och förhindrar benen att gå ur led.
Senor fäster musklerna. Båda strukturerna (ligament och senor)
är uppbyggda av små fibrer av collagen. Collagenfibrerna är ihoppackade och bildar ett repliknande struktur.

Ligament och senor finns i många olika storlekar.
Tjockare ligament och senor är starkare.

Knäleden
Knäleden är kroppens största och mest komplicerade led. Knäledens ledytor bildas av lårbenets nedre del, som har två ledhuvuden och skenbenets övre del. Framåt avgränsas leden av knäskålsbenet som ligger i lårmuskelns sena och skyddar leden. Ledhuvudet och ledpannan passar dåligt ihop. För att stabilisera leden ligger därför två halvmåneformade ledskivor av brosk instuckna mellan ledytorna. Dessa skivor kallas menisker. Meniskerna kan skadas om man vrider knäet kraftigt. Leden förstärks ytterligare av flera ledband som kallas korsband. De går inuti leden och är mycket strama.
På ledkapselns sidor finns andra strama ledband, som kallas kollateral ligament. Knäleden kallas för spiral led och är en variant av gångjärnsleden. Den kan huvudsakligen sträckas och böjas. När leden är böjd slappas ledbanden av något, och då kan underbenet även vridas lite i förhållande till lårbenet.

Fotleden
Det som man i dagligt tal kallar fotleden består egentligen av två leder. Lederna kallas övre och nedre språngbensleden. Båda förstärks av kraftiga ledband. I den övre språngbensleden ingår skenbenet och vadbenet från underbenet, och språngbenet som finns i vristen. Vristen kan böjas och sträckas i denna led. Leden är en gångjärnsled. Det nedre språngbensledet finns mellan språngbenet, hälbenet och båtbenet i vristen. Här kan vristen böjas, sträckas och vridas.
Tårnas leder är gångjärnsleder  som kan böjas och sträckas.

Hälsenan
Achillessenan (hälsenan) är den viktigaste senan för att gå,
springa och hoppa.

Den binder ihop hälens ben till vadens muskler.