Solskyddsmedel och hur man använder dem

      
Sol produkterna skyddar mot UVA- och UVB strålar. Återfuktar och förebygger åldrandet av huden.
Ger en djupare och mer hållbar färg. Är vattenfasta.

Hur skyddar solskyddsmedel huden?

Solskyddsmedel innehåller aktiva in­gredienser som kallas solfilter. Solfilt­ren absorberar, reflekterar eller sking­rar några eller alla solens strålar.
                         
Vad är brett spektrum av solskydds­medel?

Våra solskyddsprodukter är, "brett spektrum". De skyddar mot två typer av strålning: UVA-och UVB. Det är viktigt att solskyddsmedel blockerar både UVA-och UVB. En del forskare skyller frånvaron av UVA-filter i flera solskyddsprodukter med högre mela­nomrisk.
Andra produkter som bara skyddar mot UVB-strålning ger inte det fullständiga skydd som är så viktigt.

Vad är SPF?
SPF är produktens solskyddsfaktor. Märkningen av våra solskyddsmedel är graderade. Ju högre siffran, desto längre kan en person vistas i solen innan man bränner sig.
SPF hänvisar till skydd mot skador av UVB-strålningen vilket visar hur väl de blockerar UVB-strålar. Emellertid finns i SPF-graderingen, inga uppgifter om UVA-skydd. Det är inte relevant att skydda mot UVA-strålning. Forskarna föreslår SPF-gräns upp till SPF 30.
Allt över detta ger ytterst liten nytta och kan utsätta män­niskor för farliga halter av kemikalier.


Vad är betydelsen av vattenresistent?
Våra produkter är vattenresistenta. Det innebär att de ger ett mycket bättre skydd eftersom de inte tvättas bort så lätt med vatten, eller försvinner genom svettning.

Hur man applicerar solskyddsmedel
Vi föreslår att varje gång applicera solskyddsprodukter 15 till 30 minuter innan du går utomhus.
Den bör appliceras generöst, cirka 30 milliliter per application för en genomsnittlig storlek på personen.
Den skall appliceras jämnt på all exponerad hud, inklusive läppar, näsa, öron, hals, hårbotten, händer, fötter och ögonlock, undvik att få det i ögonen eftersom det kan irri­tera dem. Om kontakt uppstår, skölj ögonen noggrant med vatten.

Vad händer med spädbarn?
Solskyddsmedel bör inte användas på spädbarn yngre än sex månader, efter­som deras kroppar inte klarar av att hantera alla ämnena som finns i sol­skyddsmedel. Använd i stället hatt, kläder och skugga för att skydda små barn från solen.

Hur är det med barn?
Använd solskyddsmedel regelbundet på barn.
De bör regelbundet använda det, så att det blir till en vana.