Vi har en viktig nyhet som vi vill presentera i det här:
Du vet säkert att demens-sjukdomarna ökar och även andra sjukdomar som t.ex. ME, MS och ALS som beror på skador på muskel och nervsystemet. Vi har under det senaste året testat en ny typ av Powder of Life som är speciellt framtagen för de som har problem med hjärna och nervsystem. Den finns nu i vår butik och heter typ N.
En av de viktigaste komponenterna i denna är ”Lion´s mane” en svamp med unika egenskaper. Lion´s mane har använts i kinesisk medicin under lång tid, men det är först under senare år som västerländska vetenskapsmän har börjat undersöka dess verkan.
I forskartidskriften ”Journal of Health Science” har skrivits om nyheten att forskare har upptäckt att ”Linon´s mane” innehåller en grupp av kraftfulla ingredienser som kan stimulera återbildningen av neuroner och hjärnceller. I en annan dubbel-blind, placebo kontrollerad studie som har publicerats i Phytotherapy Research har ett forskningsteam vi Hokuto Corporation och Isogo Central and Neurological Hospital rapporterat:
Patienter med mild kognitiv nedsättning har upplevt en signifikant förbättring under den tid de ätit Lion´s mane. I en annan studie har man sett att Lion´s mane kan minska mängden beta amyloid plack i hjärnan.
Det är denna plack som bl.a. förorsakar demens. I detta försök gav man möss ett gift som förorsakade beta amyloid plack i hjärnan och detta gjorde dem glömska. Man delade sedan upp mössen i 2 grupper.
Den ena gruppen fick vanlig musmat och den andra gruppen fick samma mat men med tillägg av Lion´s mane. Gruppen som fick Lion´s mane
i sin mat fick bättre minne och placken i deras hjärnor började försvinna.
Man har vid flera studier visat att ”Lion´s mane skyddar nervfibrernas höljen, som kallas myelinskidor. Detta gör att nervimpulserna kan färdas fortare eftersom nerven isoleras från omgivande vävnad. Normalt försämras myelinskidorna när man blir äldre och det kan t.ex. visa sig
på detta sätt: När någon ställer dig en fråga, tar det en liten stund innan du kan svara och det kan bero på att signalerna i hjärnan inte kommer fram så fort som de ska, därför att myelinskidorna är skadade. Det blir kortslutning eftersom kroppen innehåller mycket vatten. Vid t.ex. MS är myelinskidorna så svårt skadade att signalerna inte kommer fram. När myelinskidorna är svårt skadade i hjärnan kan det ta flera minuter innan du förstår en fråga och under den tiden har du ett förvånat uttryck i ansiktet innan du kan svara om du helt enkelt inte glömt av frågan innan du hinner svara. I en annan svensk forskning som utförts vid Sahlgrenska akademin visar en studie de gjort på 800 kvinnor att de kvinnor som är oroliga, stresskänsliga och /eller lynniga i medelåldern har en ökad risk att senare i livet utveckla Alzheimers. Powder of Life typ N innehåller förutom Lion´s mane flera ingredienser som innehåller mycket antioxidanter och näring som hjärnan och nervsystemet behöver.
Vid problem med nervsystemet eller hjärnan rekommenderar vi Powder of Life typ N, CBD-olja, Chiapsyl och kokosolja.
Med dessa produkter blir de flesta mer stresståliga och lugnare och får en bättre eller mycket bättre hjärnfunktion och nervsystem samtidigt som mycket annat i kroppen också förbättras.
Dessutom är det viktigt att man får ordning på sina tarmar. Man har upptäckt att tarmarnas tillstånd spelar en viktig roll vid t.ex. Parkinsons sjukdom.
Andra saker som påverkar hjärnan och risken för demens är:
1. Ångest. Ju mer ångest man har desto större är risken att få demens. Det finns studier som visar att svår ångest ökar risken att drabbas av demens med 135%.
2. Ångestdämpande mediciner som innehåller Benzodiazepines t.ex. Valium ökar risken att utveckla Alzheimers med 5%.
3. Inaktivitet ökar risken med 55%.
4. För lite sömn.
5. För lite antioxidanter.
6. Fel föda som skapar inflammationer och celldöd t.ex. fel fett, kan öka risken med 90%.
Som du förstår är det viktigt att ta hand om sin hjärna och sitt nervsystem för att minska risken att drabbas av demens. Powder of Life typ N innehåller både rätt näring och mycket antioxidanter och ämnen som kan återskapa celler i hjärnan och nervsystemet.
Lider du av pollenallergi skall du fundera på om du inte skall börja använda Pollex. Vi har fått fantastiska resultat på många personer. Börjar du nu får du förhoppningsvis inga problem när våren
kommer. Du hittar Pollex i vår butik.
Vore det inte skönt att slippa att ta medicin för din allergi till våren?

https://levsunt.cosmopharmas.com/produkter/526-Organic-Deodorant-Paradise