top of page

Enkel manual* till en tonårshjärna Del 1


En sådan skulle jag ha betalt mycket för när min äldsta dotter fyllde 13... Visserligen var hon relativt enkel att kommunicera och komma överens med men många gånger har jag ändå undrat hur en tonåring egentligen är funtad.

Sedan dess har forskningen gått framåt så innan mitt äldsta barnbarn skulle fylla 13 tillbringade jag en del tid på internet och sökte information om tonårshjärnor. Tack vore MRT (magnetisk resonans tomografi) som visar vad som händer i olika delar av hjärnan samt förbindelser mellan dessa har det blivit mycket lättare att förstå hur hjärnan fungerar och utvecklas. Uppenbarligen är det dess snabba och ojämna utveckling som orsakar tonåringarnas annorlunda beteende.

Att en tonåring tänker och agerar på annat sätt än såväl vuxna som barn känner alla till. Under kort tid händer något som förändrar ett trevligt, väluppfostrat barn som är lätt att komma överens med, städar sitt rum och umgås gärna med föräldrar till hmm.... just en tonåring. Förändringen sker snabbt och de vuxna är vanligtvis inte förberedda på att hantera humörsvängningar, kommunikationsproblem och brist på intresse för det mesta som barnet gillade tidigare.

Hjärnan hos en tonåring fungerar annorlunda är hos en vuxen. Tonåringen ser ofta alltmer vuxen ut men hjärnan är långt ifrån mogen. Den utvecklas i sin egen takt eller snarare otakt. Tonåringens hjärna är i en stark tillväxtfas och de strukturer som finns hos en vuxen är under uppbyggnad. Först runt 25 är hjärnan färdigt utvecklad (den förändras sedan också men mycket långsammare).

Hjärnan hos en tonåring befinner sig i ett mycket speciellt utvecklingsstadium. Den är både synnerligen sårbar samtidigt som den besitter en förmåga och exceptionell styrka som avtar när vi når vuxen ålder.

Tonårshjärnan utvecklas ganska ojämnt: vissa delar snabbare, andra långsammare. Den mognar från baksidan och framåt och den kopplar ihop baksidan till framsidan långsammare än en vuxenhjärna.

Frontalloben är ett säte för förmåga till insikt, omdöme, abstraktions- och planeringsförmåga. Framloben ansvarar för exekutiva funktioner som att planera, fatta beslut, inlevelseförmåga, självmedvetande och bedömning av faror och risker.


Storleken på frontalloben hos tonåringar är bara 80 procent av den vuxna och signaler fram till frontalloben går dessutom långsammare därför dess konsekvens tänkande och logiskt resonerande förmåga är sämre.


Ungdomshjärnan är en paradox. Den har ett överflöd av neuroner, hjärnans byggstenar, och ett underskott av nät som möjliggör att information kan flöda mellan olika delar av hjärnan. Därför uppför sig tonåringar på ett förbryllande sätt, har humörsvängningar, blir lätt irriterade, impulsiva och explosiva.

Deras förmåga (eller snarare brist på) att fokusera, följa upp, kommunicera med vuxna, dragning till droger och alkohol samt benägenhet till riskfyllt beteende beror på icke utvecklade frontala och prefrontala delar av hjärnan.

Längst bak finns lillhjärnan (på baksidan) som reglerar rörelsemönster och koordination. Snabb tillväxt av synapser orsakar att tonåringar är ”upplevelsesökande inlärningsmaskiner” som lär synnerligen snabbt men väljer riskabelt beteende.

Tonåringar har dåligt omdöme, speciellt efter att ha druckit alkohol. Då kan de få fullständigt absurda och tokiga idéer. Vid fara saknar de tankeförmåga, kan inte bedöma risker därmed ofta väljer fel alternativ. Tonåringar tillämpar gärna grupptänkande: en säger något dumt, resten hänger med.


De är extra känsliga för stimuli, stress, blir lätt överbelastade. Därför en tonåring överreagerar, vill testa allt nytt och farligt, kan inte sätta begränsningar för sig själv.

Tonårshjärnan har stor plasticitet, är mer flexibel och formbar. Detta var viktigt för att våra förförfäder på savannen skulle kunna överleva.


Tonåringar är optimister, tar hellre in positiv information från omgivningen och minns den bättre än negativ information: tar mindre intryck och glömmer helst, därmed underskattar de risker med snabbkörning, droger, etc. Sannolikheten att de lär av sina misstag är lägre än för vuxna.

Deras hjärna har en fantastisk kognitiv förmåga, de kan lära det mesta snabbt, har fantastiskt minne, plasticitet, men dålig uppmärksamhet och förmåga att avsluta det som hen påbörjat samt hantera känslor.

Tonårstiden är utmanande för såväl tonåringar som för deras föräldrar. Tonåringar oroar sig, blir irriterade, arga, överbelastade, frustrerade och besvikna. Deras föräldrar likaså. Tyvärr varken ungdomar eller deras föräldrar vet hur hjärnan utvecklas och hur de kan samarbeta med varandra för att minska problemen. Mer om det kommer i del 2.

Comments


bottom of page