top of page

Enkel manual* till en tonårshjärna Del 2Redan Aristoteles skrev att ”ungdomar var häftiga, hetlevrade, hade tendens att styras av sina impulser. De var slavar under sina känslor. Dessutom irrationella, självupptagna, oövervinnliga”. Så sant. Fast då visste ingen vad det berodde på och ännu mindre hur vuxna skulle och borde underlätta för ungdomar att hantera puberteten.


Vuxna bör förklara för tonåringar att det är deras hjärna som fungerar annorlunda och sätter sprätt på tonåringen men att det är en förklaring men ingen ursäkt. Tonåringen skall känna till sina begränsningar och samtidigt arbeta hårt för att klara av hjärnans utsvävningar.


Tonåringar vill ha logiska förklaringar, vad och varför de skall göra eller låta blir. Vuxna skall vara tydliga, sätta gränser, kontrollera allt som går för att minska risker, begränsa internet, ha tillgång till tonåringens mobil och appar.


Tonåringar behöver lugna, strukturerade och logiskt tänkande vuxna som underlättar tonårstiden.


Vuxna skall hjälpa till med att strukturera arbetsuppgifter, organisera dagen, rummet, ge tydliga instruktioner, uppmuntra att tidsplanera, använda kalender, tala om en sak åt gången. Vara extra pedagogiska, förklara, förtydliga, be dem att göra en sak åt gången och när den är klar, ta nästa. Absolut ingen multitasking för tonåringar.


Behöver arbetsro


Att kunna koncentrera sig utan störningar underlättar inlärningsförmågan. Tonåringar har extra svårt att fokusera behöver därför lugn omgivning, med avstängda media, musik och alla appar på mobilen. De skall göra läxor helst på samma plats varje dag, sitta ordentligt på en stol, ha bara dator, penna och papper på skrivbordet (bra fråga hur många som gör det...).


Stress försvårar inlärning. Mycket läxor som tonåring börjar med i sista stund ökar stressen. Det är mycket smartare att börja läsa inför förhör och prov så fort som möjligt, kortare stunder och repetera flera gånger. Två timmar studier uppdelad på halvtimmar ger avsevärt bättre resultat än sammanlagda två timmar inför ett prov. Det är mycket klokare att läsa, sova, repetera inför prov och sova före provet.


Bör sova 9-10 timmar


Hjärnan bearbetar dagens händelser under sömn och väljer det viktigaste att förvara i minnet. Det oviktiga, försvinner. Minne och inlärning konsolideras under sömn. Sömn hjälper att hantera stress och är lika viktig som mat och syre. Ligga och vila, är också viktigt, även om tonåringen inte somnar.


En tonåring behöver 9-10 timmar sömn, dels för att hen får massor med intryck som hjärnan skall bearbeta och dels för att hjärnan utvecklas. Många tonåringar lägger sig alldeles för sent, måste ändå gå upp till skolan på morgonen och därmed sover för lite. Istället bör de varva ner senast runt 20.00 eftersom melatonin (sömnhormon) utsöndras ca 2 timmar tidigare hos en tonåring är hos vuxen. Melatonin halten sjunker vid exponering för dataskärmar, mobiler och TV därmed bör de stänga av all elektronik och undvika, speciellt på kvällen, energi- och läskedrycker samt söta livsmedel. För lite sömn är mycket negativt och resulterar i:


Fysiologiskt


Tonåringar får ökad risk för hudsjukdomar, akne och psoriasis, äter för mycket eller fel mat, lättare skadar sig i fysisk aktivitet, bli mer mottagliga för sjukdomar.


Emotionellt


Tonåringar blir aggressiva, otåliga, impulsiva och otrevliga, får sämre självförtroende och drabbas av humörsvängningar.


Kognitivt


Tonåringar får inlärningssvårigheter, hämmad kreativitet, förmåga att lösa problem försämras, de glömmer lättare.


Stress är katastrofal för inlärning


De lär sig mindre, kommer ihåg saker sämre. Den ökar risken för ohälsa, mentala problem, PTSD och depression.


Ungdomar har lägre aktivitet i frontal loben därmed svårare att handskas med sina känslor, hantera stress, får raseriutbrott, gråtattacker, blir lätt sura och irriterade, upplever emotionella berg- och dalbanor. De ser livet i svart eller vitt och blir mer påverkade av omgivningen. De oroar sig mer än vuxna, lider av ångest och är mycket känsliga för kritik, för mobbning, våld och ensamhet.


De oroar sig mycket för vänner, skolan, familjen, hälsan, betyg, krig, katastrofer. Därför är det viktigt att prata med tonåringar om detta, lyssna när de vill berätta och hellre ställa frågor som får tonåringar att tänka själva än fälla kommentarer.


Det är desto viktigare att vuxna är lugna och lyssnar utan att överreagera. De skall skapa trygghet, visa förståelse och förklara omvärlden så att tonåringarna får mer kontroll över sin situation.

Tonåringar är impulsiva och riskbenägna


De vill gärna experimentera men omgivningen har blivit mer utmanande och risker är mycket större än tidigare. Det är lätt att få tag i alkohol, cigaretter, droger, bilar och annat som de kan skada sig med. Dessutom tonåringar som börjar med alkohol eller narkotika kan mycket snabbare bli beroende.


Tonåringar har extremt lätt att lära men löper stor risk att de lär sig fel saker och beteenden. Visserligen är det ganska få som röker men det är bra att veta att en cigarett innehåller ca 4000 kemikalier varav en del är giftiga, att rökning sänker IQ kvoten och att de som röker har lättare för att börja dricka alkohol.


Tonåringar har mycket svårare att dämpa impulser än vuxna och har svårt att skjuta fram belöningar. Orsaken till högt risktagande beror på att tonårshjärnan är mer mottaglig för belöningar och att tonårshjärnan frisätter mer dopamin än vuxenhjärnan. Området för belöningar har svagare koppling till frontalloben som ansvarar för tankeverksamheten. Mycket dopamin och för svaga frontallober leder till jakt på upplevelser. Tonåringar som söker belöningar (dopamin) har lättare att hamna i missbruk.


Eftersom tonåringar har svårare att lära av egna misstag än vuxna är det bäst att låta tonåringar uppleva konsekvenser av deras eget handlande. Borttagning av konsekvenser försvarar lärande. Det är förväntan på belöningar som sätter igång riskbeteende.

Tonåringar underskattar risker eftersom de har svårare att ta in negativ information. Därmed bör föräldrar tydliggöra risker, konsekvenser, visualisera kostnader och använda liknelser från bekanta situationer.


Summa summarum


Det är svårt att vara tonåring och det är svårt att vara tonårsförälder. Men det är vi vuxna som har fullt utvecklade hjärnor och därför beror mycket på oss hur tonåringar mår, uppträder och tar sig genom de händelserika åren.


Jag önskar att vuxna skall hjälpa mer och klaga mindre. Ungdomar behöver någon som lyssnar och bryr sig, skapar trygghet, förklarar världen och samtidigt sätter gränser, ser till att tonåringar får bra mat, tillräckligt med sömn, vila, frisk luft, inte överkonsumerar dataspel och sociala medier.

Mitt tips är att både tonåringen och hens föräldrar skall läsa inläggen och prata mer om vad de kan göra tillsammans för att förbättra kommunikationen och minska friktionerna. Komma överens om vissa regler, testa, utvärdera och justera. Läsa mer på internet och pröva olika lösningar. Det vinner alla på.

* Inlägget bygger på ”Tonårshjärnan, en hjärnforskares guide till att förstå och bemöta tonåringar” av Frances E.Jensen


1件のコメント


不明なメンバー
2023年6月02日

Såå bra inlägg om tonårshjärnan.Ni borde publicera dessa i de stora nyhetstidningarna. Tack för intressant läsning

Marika

いいね!
bottom of page