top of page

Love yourself enough to have a healthy lifestyle

Uppdaterat: 13 juli 2023Är psykisk hälsa en förutsättning för att man skall leva hälsosamt och vara normalviktig? Frågan har slagit mig efter att ha läst stora rubriker om Camilla Läckbergs sommarprat. ”Camilla Läckberg hyllas i sociala medier efter att hon öppenhjärtigt berättat om sin syn på sin kropp”.


Trots att jag inte läser deckare har jag förstått att Camilla är synnerligen bra på att skriva sådana. Mycket annat verkar också fungera väl i hennes liv. Framgångsrik, rik, med en stor familj som har trevligt tillsammans. Beundransvärt att hon har lyckats så bra. Tragiskt dock att istället för att njuta av livet fokuserar hon på det som hon är missnöjd med.


Hennes sommarprat om övervikten och den negativa inställningen till sin kropp, har väckt stor uppmärksamhet och en uppsjö av kommentarer. Uppenbarligen känner många kvinnor igen historien om en misslyckad bantning. Kvinnor som har bantat år ut och år in, gått ner i vikt, men efter ett tag fick de samma kilon och några extra tillbaka.


Varför kommer kilona tillbaka?


Dels kan det bero på stress eller andra psykiska problem som de kompenserar med för mycket och fel mat.


På en polsk hälsoanläggning har jag lärt mig mycket om hur kroppen fungerar. Trots en begränsad kalorimängd kan vi äta där så mycket vi vill av utvalda livsmedel och är mätta hela tiden. När vi har ätit tillräckligt med proteiner, rätt fett, vitaminer och mineraler producerar fettvävnaden leptin, en mättnads substans, som får oss att sluta äta. Saknar kroppen fortfarande något som den behöver producerar magsäcken ghrelin, en hunger substans. Då fortsätter vi att äta i förhoppning att kroppen ska få de rätta näringsämnena. https://www.levsunt.se/post/h%C3%A4lsa-i-kvadrat-och-kubik-framf%C3%B6r-allt-f%C3%B6r-oss-%C3%A4ldre-del-1


Dels kan det vara signalsubstanser i hjärnan som inte fungerar riktigt bra längre.


Enligt en artikel nyligen publicerad i "Nature Metabolism" har forskare kommit fram till att fetma förändrar hjärnan och att dessvärre ändringarna finns kvar även om personen går ner i vikt. Hos feta personer fungerar inte signalsubstansen för mättnad enligt Caroline Apovian, medicine professor på Harvard Medical School. När vi äter, skickar tarmarna signaler till hjärnan om olika näringsämnen. Hos feta personer är dessa signaler mycket svagare och förblir lika svaga även om personerna bantat många kilo. Därför fortsätter de att äta.


Mekanismen syns tydligt hos barn. Ett mätt barn slutar äta både glass eller godis.


Bakom övervikt ligger ofta psykiska orsaker


Mår man riktigt bra psykiskt fokuserar man på familjen, jobbet eller fritidsintressen och löser sina problem så gott det går. Mår man inte bra, istället för att lösa problemen använder man ”känsloförbättrare” såsom mat, godis, alkohol, dataspel, narkotika eller liknande. Dessa förbättrar måendet för stunden men är destruktiva i längden.


Ont i själen är förmodligen den vanligaste orsaken till BMI över 25*.


När jag tycker om mig själv och mår bra tycker jag också om andra och gör bra saker. Därför är det viktigt att börja med sig själv. Innan ett plan lyfter får vi följande instruktion: om lufttrycket i kabinen sjunker, sätt en syrgasmask först på dig själv och sedan hjälp andra.


Vill du bli smalare börja med din inställning till dig själv och till maten. Många som bantar väljer speciella dieter, räknar kalorier och points, vilket är sällan en långsiktig lösning. Camilla Läckberg har varit smal när hon deltog i Let`s Dance. Några år senare nästan dubblade hon sin vikt. Orsaken var, enligt henne själv, negativ självbild sedan barndomen och stress som ökade under pandemin. Varken ett gym i källaren, en PT** hemma, gott om tid och pengar, eller ens en psykolog hjälpte henne.


Dålig livsstil orsakar majoriteten av sjukdomar och hälsoproblem. Bakom den dåliga livsstilen ligger ofta psykiska skäl. Genom att banta kan man ta bort symptomen men inte orsaken. Så länge man inte mår bra kommer kilona tillbaka. Tar du väl hand om ditt inre syns det ofta på utsidan. Har du övervikt eller andra livsstilsrelaterade problem, fundera på om du mår riktigt bra psykiskt.


Det är viktigt att känna till hur kroppen och framför allt hjärnan och tarmarna fungerar för att vara frisk och smal. Kan man dessutom hantera sin stress och sina känslor är sannolikheten stor att träningspassen blir av och att man väljer hälsosam mat i lagom mängder. Fokuserar man på hälsan får man figuren ”på köpet”.


Blogg om fysisk, psykisk och social hälsa


Många missuppfattar betydelsen av psykisk hälsa, eftersom de tror att psykisk hälsa är detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom, exempelvis ångest, depression, ätstörningar eller psykiska funktionsnedsättningar.


WHO definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom”. Fysisk, psykisk och social hälsa tillsammans möjliggör ett gott och lyckligt liv. När någon av delarna inte är på topp påverkar den de två andra.


Psykisk hälsa definierar WHO som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Därmed en ofördelaktig självbild eller lågt självförtroende påverkar den psykiska hälsan negativt och sänker välbefinnandet.


Var skall man börja? Hmm, det är en intressant fråga. Med tanke på Camilla Läckberg och många andra med hälsorelaterade sjukdomar bör man börja att förbättra sin psykiska hälsa. Ju bättre man mår psykiskt desto lättare blir det att göra bättre val när det gäller mat och träning.


Eftersom psykisk hälsa är en förutsättning för både fysisk och social hälsa har vi valt att skriva vår blogg om alla de tre delarna. Det är viktigt att tänka på hälsa som helhet. Även om hunger och mättnadssignaler inte fungerar som de ska finns det mycket annat som vi kan påverka till det bättre. Många småsaker tillsammans ökar eller sänker glädjen och tillfredsställelsen i vardagen.


Engelsmännen säger: ”Man dränker inte bekymren genom att dricka – man bara vattnar dem”. Jag säger: ”Genom att överäta matar man bara sina problem så de blir större”.


Fundera hur det är för dig. Kan du förbättra ditt välmående och hur? Vill du ha inspiration, läs gärna vår blogg.


** Personlig tränare


(kvinnan på bilden har absolut inget med Camilla Läckberg att göra)


bottom of page