top of page

Bästa strategier för att lära snabbt och effektivt del 2Vill du få bättre resultat och samtidigt mer fritid - var smart och lär dig studieteknik. På kortare tid får du bättre resultat.Ta vara på din minneskapacitet


Minnesprocessen består av inkodning, lagring och framplockning. Hjärnan har en fantastisk lagringskapacitet och nästan obegränsat minne. Dessvärre, kan det vara svårt att plocka fram det som behövs.


Det finns två typer av minne: arbetsminne/korttidsminne och långtidsminne. Arbetsminnet har begränsningar. Långtidsminnet kan lagra hur mycket som helst.


Det finns flera parametrar som påverkar lagring av information. Den beror på hur du uppfattar informationen, vad du gör med den, om du känner något för den och hur du kan koppla den till sådant som du redan vet.


Hjälp ditt minne genom att arbeta med texten. Utöver att läsa en bok kan du sammanfatta den, skriva ner det viktigaste och svara på frågor efter kapitlet. Genom att sammanfatta texten och svara på frågorna kommer du ihåg den bättre.

Att läsa högt hjälper till att komma ihåg mer. Att läsa högt underlättar också när du korrekturläser dina egna eller andras texter och lättare upptäcker fel.

Använd helst papper och penna istället för en laptop eller surfplatta. Studier har visat att de som skriver för hand och gör längre anteckningar kommer ihåg bättre.


Planera


Skriv ner dina mål, gör en handlingsplan och fördela lästiden istället för att ha ett långt pass. Planera vilka dagar och vad du behöver läsa så att du har tid att repetera inför ett läxförhör eller prov.


"Korvstoppning" kan fungera för att klara ett prov men om du faktiskt vill lära dig är det en dålig studieteknik. Det är bättre att sprida kunskap inlärningen över längre perioder genom att dela upp dem i korta, intensiva pass. Ta sedan en längre paus som gärna får vara en dag eller fler.


Kanske går informationen att placera i ett större sammanhang där du kan kan hitta kopplingar till annan kunskap. Koppla litteraturhistoria med historia? Fysik med matte? Med denna teknik kommer du att få en djupare förståelse för ämnet.


Ta vara på korta stunder. Några minuter här och där blir tillsammans många minuter. Passa på att läsa på busshållplatsen, bussen, när du väntar på någon eller något, i en kö. Ha med dig anteckningar, minneslappar eller sammanfattningar för att läsa när det är möjligt.


Läs fokuserat och gör pauser


Använd Pomodoro-tekniken, en tidshanteringstrategi, för att förbättra ditt fokus. Dela upp din studietid i intervaller på 25 minuter vardera. Koncentrera dig enbart på en uppgift. Ta en paus på 5 minuter, rör på kroppen, stretcha, andas djupt, helst frisk luft. Ta nästa 25 minuter arbetspass. Efter 2-4 arbetspass ta en paus på 15-30 minuter. Använd timer.

Namnet ”Pomodoros” kommer från det italienska ordet för tomat, då teknikens skapare, Francesco Cirillo, använde en tomatformad kökstimer under sin universitetstid.

Du kan också ta längre arbetspass på 45 minuter för en uppgift och sedan ta 15 minuter paus.


Ha aktiva pauser


Fysisk aktivitet under pauser ökar blodflödet, energinivåerna och hjälper till att bekämpa mental trötthet. Andas frisk luft (ta en kort promenad, hoppa en stund ute, stretcha på balkongen eller andas djupt vid ett öppet fönster).

Passa på och hämta lite tilltugg, en frukt, en knäckemacka med ost, vatten (eller kaffe), en chokladbit med minst 70 procent kakao, en näve nötter.


Förklara för dig själv eller någon annan


Formulera och förtydliga det material du lär dig genom att förklara det med dina egna ord. Oavsett om du lär dig själv eller förmedlar information till någon annan, främjar denna övning djupare förståelse och koncentration.


För att förklara ett begrepp måste du förstå det grundligt, ha en djupare kunskap. Självförklaring håller ditt sinne engagerat i materialet, vilket ökar koncentrationen. Gör till en vana att efter att ha läst en svår text sammanfatta huvudpunkterna.


Fortsättning följer...


Comments


bottom of page